ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขายอย่างผู้ชนะ
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : 21 เคล็ดลับสร้างยอดขายปังทะลุเป้า  หนังสือเล่มนี้จช่วยให้นักขายสามารถรู้จักตนเองได้ดียิ่งขึ้นว่า การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นควรทำอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำเสนอ การติดต่อ การกระตุ้น วิธ๊การคิด การจูงใจผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า โดยใช้เทคนิคยุทธวิธีในการขายให้ประสบความสเร็จ ภายใต้บรรยากาศที่ลูกค้าตอบสนองหรือตัดสินใจซื้อด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าชนิดใด ประเภทใด ธุรกิจใด หรือระบบใดก็ตาม