ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เรียนพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่มได้จาก Vocab
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรประกาย  ราคาปก  :  345  บาท  ‘การเรียนรู้’ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตลอดชีพ และทุกๆ คนที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนเอง ไม่ควรมองข้าม บางคนอาจจะเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ เพื่อต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ หรือบางคนก็เลือกเรียนเพื่อความสุข การพักผ่อนหย่อนใจ และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในรูปแบบต่างๆ “ภาษา” เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้ เพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกคนเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้อย่างถูกต้อง ยิ่งในยุคที่โลกไร้พรมแดน และมีการไหลบ่าทางวัฒนธรรม “ภาษา” ยิ่งเป็นสื่อกลางที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกฝน การสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัย “ทักษะ” ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์ เพราะแค่การฝึกฝน ท่องจำ ทบทวน และสำคัญยิ่งคือ การนำไปใช้ ก็จะช่วยให้เรามีทักษะทางภาษาที่ดีได้แล้ว “เรียนพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่มได้จาก Vocab” เล่มนี้ ขนเอาเทคนิคที่จะช่วยให้คุณที่เคยมองภาษาอังกฤษเป็นศัตรูตัวร้าย ได้เข้าใจและเริ่มเป็นมิตรกับมันมากขึ้น นั่นคือ หลักการอ่านและการสะกดคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักภาษาศาสตร์ยุคใหม่นำมาใช้ พร้อมด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลากหลายหมวดกว่า 7,000 คำ เพื่อสร้าง “คลัง” ศัพท์อันเป็นพื้นฐานของการสร้างประโยคสนทนาฝึกฝนออกเสียงแบบไม่ต้องกังวลกับสำเนียง และเก็บเกี่ยวคำศัพท์เหล่านี้จดจำเป็นหมวดหมู่ ครั้งต่อไปเมื่อต้องพูดคุยกับเพื่อนฝรั่ง แค่คุณตั้งใจฟังและจับใจความสำคัญที่เขาต้องการสื่อสาร คุณก็จะโต้ตอบสื่อสารกับเขาได้ แม้ไม่ได้เป๊ะปังตามหลักไวยากรณ์ แต่รับรองว่าพูดคุยกันได้ออกรสและเข้าใจกันมากขึ้น ชัวร์ค่ะ  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com