นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล มอบหมายให้ นายสุธา บัวดำ หัวหน้าโครงการพิเศษฯสำรวจรถเข็น รถจักรยาน อุปกรณ์ช่วยเดิน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสตูล ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุง ซ่อมแซมในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2565 และเ

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล มอบหมายให้ นายสุธา บัวดำ หัวหน้าโครงการพิเศษฯสำรวจรถเข็น รถจักรยาน อุปกรณ์ช่วยเดิน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสตูล ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุง ซ่อมแซมในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2565 และเพื่อเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีศึกษาต่อไป