นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล มอบหมายให้ นายปิยพงศ์ สังวาลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการตลาด เข้าพบนายรัฐเขตต์ พจนากนกกุล ผู้แทน บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ ประเทศไทย จำกัด (